חיפוש

שלבי העבודה על התיק


  • השלב הראשון בכל תיק הינו חוות דעת ראשונית. זוהי מסקנתו של המומחה הרפואי לאחר בחינה מדוקדקת של התיק ובמקרים רבים גם בדיקה פיזית של הלקוח. מטרת חוות הדעת הראשונית היא לדעת "האם יש קייס" כלומר, במקרה של רשלנות רפואית, האם נשארה נכות והאם יש קשר סיבתי בין האירוע או הרשלנות לנזקים ולנכות שנגרמה. חוות הדעת הראשונית מתבצעת לפי אופי המקרה וצרכי עורך הדין שהפנה אלינו את התיק. חוות דעת ראשונית אינה מסמך משפטי והיא יכולה לשמש למשא ומתן עם חברת  הביטוח או לצורך וועדה של הביטוח הלאומי

    מומלץ להשתמש בחוות דעת משפטית אשר הינה מפורטת ומנומקת

  • במידה ועל פי חוות הדעת הראשונית יש עילה לתביעה, יש צורך בחוות דעת משפטית ערוכה כדין. חוות דעת זאת הינה מפורטת ורחבה, כוללת את פרטי ההשכלה והניסיון של הרופא, ניתוח המקרה בצורה מעמיקה וכן הצהרת הרופא בשבועה. במסמך כזה המומחה סוקר מבחינה רפואית את האירוע , דן בבעיות הרפואיות שהיו לפני האירוע ונותן את חוות דעתו המקצועית בעניין מהלך האירוע, התנהלות הצוות הרפואי, אם היה כשל כלשהו בהתנהלותו הרפואית והאם נותר נזק גופני או נפשי אצל התובע. לחוות דעת זו יש עלות נפרדת 
  • עדות הרופא בבית משפט. במידה ולא הושגה פשרה ויש צורך בעדות הרופא בבית המשפט, יתומחר שלב זה בנפרד מעלות חוות הדעת.