חיפוש

צוות המשרד


דובי גולן
מנכ"ל
ד"ר בראון שמעון
קרדיולוג מנהל תחום חיתום רפואי
פזית דבורה
עורכת דין
   
דורון גלקין
מומחה לתביעות ביטוח 
קרן ברזסקי
מנהלת משרד 
 חגית משה
מזכירת החברה